Gminne Centrum Kultury

POLECAMY:
Blog "Forty i my"

Klub Strzelecki "KALIBER"

Urząd Gminy Terespol

Jesteśmy na FACEBOOK'u
FACEBOOK
BIP
BIP

SPRAWOZDANIE ROCZNE ZESPOŁU "BIAŁE ANIOŁY"

Kobylany, 10.01.2017r.

Sprawozdanie z działalności Zespołu "Białe Anioły"
za 2016 rok

Spotkania członków zespołu teatralnego „Białe Anioły” odbywały się w piątki, zgodnie z przyjętym harmonogramem. Na zajęcia uczęszczali uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz młodzież z gminy Terespol.

Teatr w życiu młodego człowieka jest bardzo ważnym czynnikiem wspomagającym rozwój osobowości, aktywności i twórczości. Zajęcia teatralne poszerzają i kształtują wiedzę ucznia, rozwijają zainteresowania, umacniają wiarę w siebie, teatr bowiem uczy myślenia i sprawia, że stajemy się bardziej otwarci na świat i ludzi. Zajęcia teatralne są alternatywą do zagospodarowania czasu wolnego dzieciom tak, by po zakończeniu lekcji nie przesiadywały zbyt długo przed ekranem komputera lub telewizora. Dlatego głównym celem realizowanym na zajęciach było:

- Pobudzenie i rozwijanie zainteresowań sztuką sceniczną;
- Rozwijanie indywidualnych zdolności oraz twórczej aktywności;
- Umożliwianie prezentacji własnych dokonań;
- Rozwijanie umiejętności pracy w zespole;
- Przygotowanie do świadomego odbioru sztuki teatralnej.

Młodzi aktorzy na zajęciach zapoznali się z podstawowymi pojęciami związanymi z teatrem, doskonalili technikę czytania i recytacji, pracowali nad dykcją, poprawnym oddychaniem i emisją głosu, mimiką, gestykulacją , ruchem scenicznym i innymi środkami artystycznego wyrazu.

Cele założone w programie zostały osiągnięte. Udział w zajęciach teatralnych pomógł dzieciom rozwinąć indywidualne zdolności i zainteresowania. Rozwinęła się u nich wyobraźnia i inwencja twórcza oraz pojawiła się ochota aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Praca w zespole pomogła pozbyć się onieśmielenia i niepewności. Wspólnie spędzony czas był doskonałą nauką tolerancji i otwarcia się na drugiego człowieka.

Zespół „Białe Anioły” swoje osiągnięcia prezentował podczas  imprez  gminnych, szkolnych oraz za granicą. Członkowie zespołu w roku 2016 umilili swoim występem uroczystość z okazji „Gminnego Dnia Kobiet”. Przygotowany specjalnie spektakl kabaretowo-muzyczny przypadł do gustu zarówno młodzieży szkolnej jak i szanownym Paniom zaproszonym na uroczysty wieczór do Urzędu Gminy w Kobylanach.

W czerwcu zespół wystąpił na” Gminnym Dniu Rodziny” w Kobylanach. Tym razem na scenie wystąpiły wokalistki, które swoim dynamicznym i przebojowym wykonaniem znanych hitów muzycznych rozgrzały publiczność.

30 czerwca „Białe Anioły” po raz pierwszy wzięły udział w Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości „Dzieci Planety”. Konkurs odbył się w Brześciu na Białorusi. Solistki zespołu: Aleksandra Nowicka, Klaudia Peszuk i Julia Reszotnik wystąpiły na deskach Brzeskiego Teatru Dramatycznego. Występ naszych dziewcząt wypadł świetnie i został nagrodzony gromkimi brawami. Aleksandra Nowicka została wyróżniona - co wśród tak silnie obsadzonego międzynarodowego festiwalu należy uznać za sukces.

Na początku listopada gościliśmy w naszych domach członków białoruskiego zespołu „Rize” z Brześcia. „Białe Anioły” i zespół „Rize” współpracują od kilku lat i wspólnie występują na scenie. Co roku organizowane są wspólne warsztaty, które tym razem odbyły się w naszej gminie. Młodzież pod okiem pani Magdaleny Wieczorek i pani Eleny Prowatarowej pracowała nad choreografią do musicalu „Zorro”, który będzie wystawiony w Polsce i na Białorusi.

18 grudnia w Urzędzie Gminy w Kobylanach wystawiona została inscenizacja pt. „Opowieść wigilijna”, przygotowana z okazji „Świątecznego spotkania senioralnego”. Zgromadzeni na sali seniorzy naszej gminy, bardzo ciepło, z uśmiechem, refleksją i łezką w oku przyjęli występ młodszego pokolenia.

Duże zaangażowanie członków zespołu w zajęciach teatralnych, wokalnych, tanecznych, w przygotowywaniu scenografii, wiele godzin spędzonych w studiu nagrań i przede wszystkim serce włożone w każdy występ, zarówno przez samych uczniów, jak i opiekunów, zdecydowały o sukcesie naszych przedstawień.

Opiekunowie zespołu „Białe Anioły”