Gminne Centrum Kultury

POLECAMY:
Blog "Forty i my"

Klub Strzelecki "KALIBER"

Urząd Gminy Terespol

Jesteśmy na FACEBOOK'u
FACEBOOK
BIP
BIP

KONTAKT

Obrazy: logo_gck.jpg

Gminne Centrum Kultury
Kobylany, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1
21-540 Małaszewicze
NIP: 537-262-93-69
Regon: 360478990

Pracujemy:
poniedziałek: 
8.00 - 16.00
 wtorek: 
7.30 - 15.30
środa: 
7.30 - 15.30
czwartek: 
7.30 - 15.30
piątek: 
7.30 - 15.30

 

Biuro:
tel. (83) 411 20 60
 fax: (83) 411 20 69
e-mail: biurogck@gminaterespol.pl

Numer rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej

83 8025 0007 0090 8364 2000 0010

Obrazy: wejscie_gck.jpg

KLAUZULA INFORMACYJNA

  1. Informujemy, iż Administratorem danych jest Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, reprezentowany przez Panią Dorotę Szelest, z siedzibą w Kobylanach, Pl. Ryszarda Kaczorowskiego 1, 21-540 Małaszewicze.
  2. Z Administratorem można się kontaktować poprzez e-mail: dszelest@gminaterespol.pl, telefonicznie: 83-411-20-61.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi żądania lub udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej – podstawą  prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora Danych  - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679 (uzasadnionym interesem jest w szczególności udzielanie odpowiedzi na pytania zadane Administratorowi, obsługa żądań na pytania),
  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom usług IT działających dla Administratora Danych oraz podmiotom i instytucjom na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 
  5. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi lub obsługi żądania.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych, do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
  7. Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  9. Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym i jest dobrowolne. Brak ich podanie uniemożliwi Administratorowi odpowiedź na pytanie lub ustosunkowanie się do żądania i jego obsługi.