Gminne Centrum Kultury

POLECAMY:
Blog "Forty i my"

Klub Strzelecki "KALIBER"

Urząd Gminy Terespol

Jesteśmy na FACEBOOK'u
FACEBOOK
BIP
BIP

PODLASKI PRZEŁOM BUGU

Kliknij aby powiększyćGmina Terespol odznacza się wieloma walorami przyrodniczymi. Jej głównym atutem jest rzeka Bug płynąca od południowej do północnej części gminy, stanowiąc naturalną granicę Polski z Białorusią. Rzeka ta, jako jedna z nielicznych w Europie zachowała swoje naturalne, nieuregulowane przez człowieka koryto. Sprzyja to rozwojowi licznych gatunków zwierząt, ptaków i bogatej szaty roślinnej.Kliknij aby powiększyć

Skarpy, piaszczyste plaże i podmokłe tereny sprawiają, że idealne warunki do rozwoju mają żółw błotnisty, orlik krzykliwy, bocian czarny, lilia złotogłów, czy też tojad smukły. Gatunki te zostały uznane za zagrożone wyginięciem.

Chęć utrwalenia i ochrony bogactwa przyrodniczego, kulturowego i krajobrazowego w najbardziej pierwotnej postaci stało się przyczyną powstania w 1984 roku na obszarze nadbużańskich gmin: Terespol, Rokitno, Janów Podlaski, Konstantynów i Sarnaki Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu” o łącznej powierzchni 30 904 ha, z czego 17 131 ha stanowi otulina. Rzeka Bug z całym swoim naturalnym bogactwem stanowi centrum parku. Jego długość w linii prostej wynosi około 65 km, natomiast przeciętna szerokość części zachodniej, leżącej w granicach województwa mazowieckiego wynosi 6 km, części wschodniej położonej w województwie lubelskim i graniczącej z Białorusią od 3 do 5 km. Lasy zajmują 33.4% powierzchni parku, łąki i pastwiska 21.6%, a wody powierzchniowe 2.6%.

Kliknij aby powiększyćNa terenie gminy Terespol w międzyrzeczu Bugu i Krzny położone są najbardziej urozmaicone krajobrazowo tereny parku ujęte w ścisłym rezerwacie przyrody "Szwajcaria Podlaska". Rezerwat ten powstał w 1995 roku w pobliżu wsi Neple i zajmuje obszar 24 ha. Obszar ten charakteryzują urwiste zbocza, poerozyjne jary i nadrzeczne łęgi. Znajdujące się w pobliżu wąwozy porośnięte są różnorodnymi pod względem gatunkowym lasami. Wiele z drzew rosnących na terenie rezerwatu uznawane są za drzewa pomnikowe. Niektóre z nich osiągnęły już wiek 100 -140 lat. Na obszarze rezerwatu widoczne są powstałe w skutek podmywania przez rzekę ziemi, ogromne wyrwy. Różnica wysokości terenu momentami sięga 30 m.Kliknij aby powiększyć

Innym rezerwatem wartym uwagi jest utworzony w 1987 roku niewielki, bo obejmujący obszar 4,82 ha, Rezerwat "Czapli Stóg". Jego głównym celem jest ochrona miejsc lęgowych czapli siwej oraz innych licznych gatunków ptaków.

Wszystkie te atuty sprawiają, że z roku na rok coraz więcej osób zaczyna odwiedzać Gminę Terespol. To właśnie tu zarówno podróżni, jak i mieszkańcy okolicznych miejscowości mogą znaleźć ciszę, spokój, czyste powietrze i odnowić kontakt z przyrodą, którego tak często brakuje w obecnym zabieganym świecie.

Kliknij aby powiększyć