Gminne Centrum Kultury

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
POLECAMY:
Blog "Forty i my"

Klub Strzelecki "KALIBER"

Urząd Gminy Terespol

Jesteśmy na FACEBOOK'u
FACEBOOK
BIP
BIP

O BIBLIOTECE


Gminna Biblioteka Publiczna

Kobylany, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1
21-540 Małaszewicze

Godziny otwarcia:
poniedziałek: 
 8.00 - 16.00
 wtorek: 
 7.30 - 15.30
środa: 
 7.30 - 15.30
czwartek: 
10.00 - 18.00
piątek: 
 7.30 - 15.30

Kontakt:
tel. (83) 411 20 65
fax: (83) 411 20 69
e-mail: mjaszczuk@gminaterespol.pl

Biblioteka Publiczna Gminy Terespol początkowo swoją siedzibę miała w Zespole Szkół im. Orła Białego w Kobylanach. Od lutego 2002 roku figurowała jako Biblioteka Multimedialna, której zadaniem była opieka informatyczna nad komputerami oraz udostępnianie zbiorów przeniesionych z punktów bibliotecznych funkcjonujących wcześniej w gminie: w Małaszewiczach Małych, Bohukałach i Łobaczewie Dużym.

W roku 2004 zbiory biblioteczne wraz ze sprzętem komputerowym zostały przeniesione do nowopowstałego Gminnego Centrum Informacji z siedzibą w Koroszczynie, które funkcjonowało do kwietnia 2006 roku, wtedy to swą działalność rozpoczął Gminny Ośrodek Kultury.

5 września 2006 roku w strukturach GOK powstała Gminna Biblioteka Publiczna. Zatrudniona bibliotekarka przeprowadziła skontrum i przejęła księgozbiór - 2964 woluminy. Odtąd jedno z pomieszczeń GOK stanowiło siedzibę GBP. Zakupiony został podstawowy sprzęt biblioteczny i wyposażenie, nowe książki i czasopisma. Od 1 I 2008r. Biblioteka rozpoczęła swoją działalność  jako oddzielna instytucja kulturalna gminy Terespol. GBP funkcjonowała tak do grudnia 2014 r. Z dniem 1 stycznia 2015r. na mocy Uchwały Rady Gminy Terespol z dnia 30 września 2014 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Koroszczynie i Gminny Ośrodek Kultury w Koroszczynie w wyniku połączenia stały się Gminnym Centrum Kultury z nową siedzibą w Kobylanach, Pl. R. Kaczorowskiego 1. Obecnie Biblioteka działa w strukturach Gminnego Centrum Kultury.

Pracownicy:
Magdalena Jaszczuk - Bibliotekarz

Zbiory:
- Literatura piękna dla dzieci i młodzieży
- Literatura piękna dla dorosłych
- Literatura popularnonaukowa
- Lektury szkolne
- Gazety i czasopisma

Biblioteka udostępnia czytelnikom 8 tytułów prasy:
Słowo Podlasia, Wspólnota Bialska, Claudia, Twój Styl, Poradnik Domowy, Angora, Focus, Gazeta Sołecka

Katalog on-line:  katalog.kobylany.e-bp.eu/

Stan księgozbioru na 31.12.2020r. : 6025 woluminów, w tym:
1182 -literatura piękna dla dzieci i młodzieży (w tym lektury szkolne)
3172 -literatura piękna dla dorosłych
1671 -literatura popularnonaukowa i inne