Gminne Centrum Kultury

POLECAMY:
Blog "Forty i my"

Klub Strzelecki "KALIBER"

Urząd Gminy Terespol

Jesteśmy na FACEBOOK'u
FACEBOOK
BIP
BIP

SPRAWOZDANIE ROCZNE ZESPOŁU "ŁOBACZEWIANKI"

Łobaczew Mały, 30.12.2016r.

Sprawozdanie z działalności Zespołu "Łobaczewianki"
za 2016 rok

Zespół „Łobaczewianki” działający przy Gminnym Centrum Kultury wykonuje pieśni ludowe, biesiadne, patriotyczne oraz kościelne na dwa głosy. Skupia członkinie w przedziale wiekowym 17-70 lat - jest to zespół pokoleniowy. Instruktorem jest Pan Mieczyslaw Zieliński z Białej Podlaskiej.

Stały skład zespołu to:

  • Jolanta Gawryluk - przewodnicząca
  • Dorota Gawryluk
  • Janina Żmińczuk
  • Wiesława Wróblewska
  • Teresa Chuda
  • Teresa Puzia
  • Anna Puzaitis
  • Grażyna Gawryluk
  • Ewa Danieluk
  • Jerzy Chuda - akordeonista

W 2016r. do zespołu dołączyły dwie nowe członkinie: Maria Zielińska i Aleksandra Gawryluk. Zajęcia w 2016r. odbywały się raz w tygodniu w piątki w świetlicy wiejskiej w Łobaczewie Małym.

W 2016 roku Zespół brał czynny udział w wielu imprezach i konkursach organizowanych nie tylko w powiecie bialskim województwa lubelskiego, ale również w województwie podlaskim.

W styczniu 2016r. zespół wystąpił na Powiatowym Przeglądzie Kolęd w Kobylanach, gdzie zajął II miejsce za wykonanie kolędy: Z Narodzenia Pana. W maju 2016r wystąpił na Powiatowym Przeglądzie Pieśni Maryjnej w Polubiczach. 15 maja 2016r wziął udział w Wojewódzkim Przeglądzie Pieśni Maryjnej w Leśnej Podlaskiej. Zespół wykonał dwie pieśni maryjne na dwa głosy: Piękna Tyś jest oraz Matko pocieszenia. Po ocenie Jury zespół Łobaczewianki zajął I miejsce.

5 czerwca 2016r. wystąpił dla społeczności lokalnej na Gminnym Dniu Rodziny w Kobylanach, natomiast 3 lipca 2016r. wystąpił na Kulturze bez Granic w Kobylanach z repertuarem pieśni biesiadnych. 28.07.2016r. na zaproszenie Ośrodka Kultury z Brześcia zespół Łobaczewianki wystąpił na Dniach miasta Brześć również z repertuarem pieśni ludowych i biesiadnych na dwóch scenach. W sierpniu 2016r. na zaproszenie Urzędu Gminy Korycin zespól wystąpił  na Dniach Sera w Korycinie z repertuarem pieśni ludowych. 28 sierpnia 2016r. wziął udział w Dożynkach Powiatu bialskiego w korowodzie reprezentując Gminę Terespol, śpiewał pieśni dożynkowe. We wrześniu 2016r. na zaproszenie Stowarzyszenia Gminy Miejskiej Terespol oraz Urzędu Miasta Terespol zespół wystąpił na Jarmarku Rękodzielniczym w Terespolu z repertuarem pieśni ludowych. W listopadzie 2016r. na zaproszenie Dyrekcji Przedszkola Samorządowego Nr 6 w Białej Podlaskiej zespół wystąpił z okazji Święta plonów wykonując pieśni ludowe. W listopadzie 2016r. zespół Łobaczewianki został zgłoszony do plebiscytu na najpopularniejszy zespół ludowy zajmując 7 miejsce. Plebiscyt został ogłoszony przez portal Biała24, wzięły w nim udział 64 zespoły ludowe z całego powiatu bialskiego. W grudniu 2016r. zespół zakwalifikował się na Międzynarodowy Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich w Terespolu, który odbędzie się 29 stycznia 2017r. Zespół wykona dwie kolędy w języku polskim oraz dwie kolędy w języku wschodniosłowiańskim.

Gawryluk Jolanta