Gminne Centrum Kultury

POLECAMY:
Blog "Forty i my"

Klub Strzelecki "KALIBER"

Urząd Gminy Terespol

Jesteśmy na FACEBOOK'u
FACEBOOK
BIP
BIP

SPRAWOZDANIE ROCZNE ZTL "OBERTAS"

Małaszewicze, 13.01.2017r.

Sprawozdanie z działalności ZTL "Obertas"
za 2016 rok

W I półroczu 2016r zajęcia nauki tańca Zespołu Tańca Ludowego „OBERTAS” odbywały się w sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach. Próby odbywały się we wtorki w godzinach 12:30-14:30. Zajęcia prowadzone były przez instruktorów: Magdalenę Wieczorek i Jakuba Gdelę.

Zespół dzielił się na 3 grupy wiekowe:

  1. Grupa najmłodsza – dzieci z klas I
  2. Grupa średnia – dzieci z klas II i III
  3. Grupa starsza – dzieci z klas VI

Do zespołu uczęszczało średnio około 40 osób. W omawianym półroczu odbyło się 21 prób tanecznych.

W dniach 15 - 16 czerwca grupa starsza miała okazję ćwiczyć na wyjazdowych warsztatach tanecznych w Mielniku, w celu przygotowania się do udziału w konkursie.

Zespół występował:

  • 05.06 – Gminny Dzień Dziecka
  • 18.06 – Szkolny Dzień Dziecka
  • 18.06 – Konkurs „Folkowe impresje” w Sworach (grupa starsza)

W wymienionym okresie Zespół uczył się podstaw i elementów tańca (rytmika, klasyka, tańców w stylu współczesnym) oraz polskich tańców ludowych.

W II półroczu 2016r. do zespołu uczęszczało średnio około 30 osób i odbyło się 13 prób tanecznych. W okresie tym Zespół przygotowywał repertuar do występów i konkursów w roku 2017.