Gminne Centrum Kultury

POLECAMY:
Blog "Forty i my"

Klub Strzelecki "KALIBER"

Urząd Gminy Terespol

Jesteśmy na FACEBOOK'u
FACEBOOK
BIP
BIP

III NOWOROCZNY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK - KOBYLANY 2016

Pielęgnowanie i utrwalanie tradycji świąt Bożego Narodzenia, śpiewu kolęd i pastorałek to cel przewodni III Noworocznego Przeglądu Kolęd i Pastorałek, który miał miejsce w minioną niedzielę 17 stycznia 2016r. w Gminnym Centrum Kultury w Kobylanach. Swoją obecnością zaszczycił tego dnia Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk, a ponadto przedstawiciele portalu informacyjnego Biała24 oraz Radia Biper, które objęło patronatem naszą imprezę.

>>> GALERIA ZDJĘĆ <<<

Przegląd przeznaczony był dla solistów i zespołów nie tylko z Gminy Terespol, ale również z całego powiatu bialskiego. Do przeglądu zgłosiło się 30 solistów oraz 6 zespołów, m. in. z Gminy Terespol, Terespola, Kodnia, Dobrynia Dużego, Sosnówki, Rozwadówki oraz Białej Podlaskiej.

Uczestnicy występowali w 5 kategoriach. Każdy solista i zespół wykonywał jedną kolędę lub pastorałkę a capella, z akompaniamentem lub z podkładem muzycznym.

Walory głosowe, własną interpretację, muzykalność, poczucie rytmu, dobór repertuaru oraz ogólny wyraz artystyczny oceniało Jury powołane przez Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w składzie:

Pani Dorota Szelest – Dyrektor GCK w Kobylanach,

Pan Jakub Gdela – kierownik muzyczny i instruktor zespołu tańca ludowego Obertas działającego przy GCK, akordeonista w Kapeli podwórkowej Klawa Ferajna, oraz

Pan Arkadiusz Juźko – nauczyciel muzyki, klarnecista oraz saksofonista w Kapeli podwórkowej Klawa Ferajna.

Za nagłośnienie i akompaniament odpowiedzialny był Pan Andrzej Maziejuk – instruktor zespołu Hard Gock, nauczyciel muzyki Z.S. im. Orła Białego w Kobylanach oraz Zespół Hard Gock, działający przy Gminnym Centrum Kultury w Kobylanach.

Po burzliwych obradach Jury postanowiło nagrodzić i wyróżnić następujących wykonawców:

  • W kategorii klasy I – III

I miejsce zajął Marek Maciuk z Koroszczyna, który przygrywając na akordeonie zaśpiewał kolędę A wieczora z wieczora;

II miejsce zajęła Urszula Kuśmierczyk z Kol. Dobratycze za kolędę Pójdźmy wszyscy do stajenki;

III miejsce przyznano Nikoli Zub z Terespola, która zaśpiewała Wśród nocnej ciszy.

  • W kategorii – klasy IV – VI

I miejsce zajęła Martyna Malczuk z Terespola, która wykonała kolędę Do szopy hej pasterze;

II miejsce przypadło Izabeli Marczak z Dobrynia Dużego, która zaśpiewała kolędę Znak pokoju;

III miejsce zajęła Aleksandra Sacharczuk z Kodnia za kolędę Śpij kruszyno moja mała.

  • W kategorii – Gimnazjum

I miejsce za kolędę Wśród nocnej ciszy zdobyła Julia Reszotnik z Małaszewicz Dużych;

II miejsce zajęła Klaudia Peszuk z Kobylan, która zaśpiewała Gdy śliczna panna, natomiast

III miejsce przyznano Aleksandrze Nowickiej z Kobylan za wykonanie kolędy Lulajże Jezuniu.

  • W kategorii – ponadgimnazjalne i starsze Jury postanowiło wyróżnić Panią Justynę Bodo z Lebiedziewa, która wystąpiła jako jedyna w tej grupie wykonując a capella kolędę pt. O gwiazdo betlejemska.
  • W kategorii – zespoły:

I zaszczytne miejsce za pastorałkę Cztery lata zawsze pasał zajął Zespół „Jutrzenka” działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Białej Podlaskiej;

II miejsce zajął Zespół „Łobaczewianki” działający przy Gminnym Centrum Kultury w Kobylanach, który zaprezentował kolędę Z narodzenia Pana;

III miejsce przyznano Zespołowi „Lewkowianie” działającemu przy Pracowni Obrzędowości i Gwary w Dokudowie oraz przy Gminnym Ośrodku Kultury w Białej Podlaskiej za wykonanie A to co ziemianie.

Ponadto Jury postanowiło przyznać wyróżnienia dwum uczestniczkom przeglądu: najmłodszej 5-letniej Emilce Marczak z Dobrynia Dużego za wykonanie kolędy Śpiewajmy Jezusowi oraz Paulinie Krzyżanowskiej z Małaszewicz za aranżację do kolędy Bosy pastuszek. Nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy Przeglądu otrzymali statuetki, dyplomy oraz nagrody.

Organizatorzy III Noworocznego Przeglądu Kolęd i Pastorałek serdecznie gratulują wszystkim laureatom, a uczestnikom oraz przybyłym gościom dziękują za udział w tymże spotkaniu. Jest Nam niezmiernie miło, że poziom i warunki wokalne uczestników są coraz lepsze, a przegląd z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością.

Magdalena Jaszczuk