Gminne Centrum Kultury

POLECAMY:
Blog "Forty i my"

Klub Strzelecki "KALIBER"

Urząd Gminy Terespol

Jesteśmy na FACEBOOK'u
FACEBOOK
BIP
BIP

KONKURS PLASTYCZNY NA NAJPIĘKNIEJSZĄ KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

KONKURS PLASTYCZNY NA NAJPIĘKNIEJSZĄ KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

REGULAMIN KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA BOŻONARODZENIOWĄ

I. Przepisy ogólne:

1. Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury z siedzibą w Kobylanach,
     Pl. R. Kaczorowskiego 1, 21-540 Małaszewicze

2. Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci i młodzież z terenu Gminy Terespol

3. Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach wiekowych:

    - dzieci szkolne: klasa I – III

    - dzieci szkolne: klasa IV – VI

    - Gimnazjum: klasa I - III          

4. Na konkurs należy zgłosić prace w formacie A5 (15x21 cm lub 21x15 cm)
    nawiązujące do tradycji Świąt Bożego Narodzenia.

5. Prace oceni Jury powołane przez dyrektora Gminnego Centrum Kultury.
6. Spośród zgłoszonych do konkursu prac Jury wybierze jedną, najpiękniejszą kartkę
    w każdej kategorii wiekowej.
7. Finał konkursu – uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się
    13 grudnia 2015 r. o godz. 14:00, podczas Kiermaszu Bożonarodzeniowego.

9. Na spotkanie zaprasza się wszystkich uczestników konkursu.                                                  

II. Cel konkursu:

1. Pobudzanie twórczej aktywności dzieci i młodzieży.

2. Przybliżenie i zainteresowanie dzieci i młodzieży tradycją związaną z Bożym Narodzeniem.

3. Prezentacja talentów plastycznych.

 Przepisy dotyczące prac:
1. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną kartkę, wykonaną dowolną techniką.
2. Każda kartka powinna być czytelnie podpisana drukowanymi literami. Na odwrocie kartki powinno znajdować się: imię i nazwisko, nazwa i adres szkoły, wiek lub klasa.
3. Jury będzie oceniać przede wszystkim: samodzielność, nawiązanie do tradycji świątecznej, staranność, pomysłowość, technikę wykonania, pracochłonność, ogólny wyraz artystyczny.

4. Materiały zgłoszone na Konkurs muszą być własnością uczestnika, wcześniej nie nagradzaną i nie publikowaną.
5. Termin składania prac upływa 9 grudnia 2015 r. (środa)
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac niespełniających kryteriów tematycznych oraz wyżej wymienionych wymogów.

Postanowienia końcowe:
1. Zgłoszenie pracy w postaci kartki bożonarodzeniowej na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.
2. Prace konkursowe można przynieść osobiście do Biblioteki, Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach lub przesłać na adres:

Gminne Centrum Kultury
Kobylany, Pl. R. Kaczorowskiego 1
21-540 Małaszewicze

3. Organizator uzyskuje prawo do prezentowania kartek na okolicznościowych wystawach oraz w publikacjach promocyjnych GCK i UG Terespol.

4. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane, pozostaną własnością GCK i zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej podczas Kiermaszu Bożonarodzeniowego, który odbędzie się 13 grudnia 2015 r. (niedziela) o godz. 14:00

5. Nagrodzone prace można będzie obejrzeć na stronie internetowej: www.gminaterespol.pl oraz www.gck.gminaterespol.pl