Gminne Centrum Kultury

POLECAMY:
Blog "Forty i my"

Klub Strzelecki "KALIBER"

Urząd Gminy Terespol

Jesteśmy na FACEBOOK'u
FACEBOOK
BIP
BIP

PROCHOWNIA W KOBYLANACH

Gminne Centrum Kultury zaprasza mieszkańców Gminy Terespol do nieodpłatnego przekazywania zdjęć, obrazów, dokumentów, przedmiotów codziennego użytku, narzędzi rolniczych i rzemieślniczych mających wartość historyczną. Przekazane materiały będą eksponowane na wystawach tematycznych w Prochowni w Kobylanach.

  Wraz z materiałami prosimy o przekazanie oświadczenia o przekazaniu materiałów do Prochowni w Kobylanach.

Prochownia w Kobylanach jest obiektem betonowym w kształcie prostokąta, okrytym nasypem ziemnym z odkrytą fasadą wschodnią. Wybudowaną ją w ostatniej fazie rozbudowy Twierdzy Brzeskiej tuż przed I wojną światową, jako odcinkową składnicę amunicyjną. Grubość ścian i stropów wynosi od 0,8m do 1,6m. Na osi głównej obiektu dostawiona jest półkolista kaponiera szyjowa, zaopatrzona w siedem strzelnic antyrykoszetowych. Zadanie tego obiektu bojowego to obrona tylnej półstrefy magazynu.

 Rzut przyziemia prochowni w KobylanachProchownia dawniejProchownia obecnie

W 2013 i 2014 roku przeprowadzono gruntowny remont prochowni pod okiem konserwatora zabytków by w maju 2015 roku udostępnić obiekt zwiedzającym. Obecnie w prochowni można zobaczyć eksponaty darowane przez mieszkańców regionu jak i z kolekcji miłośników historii.

Prochownia obecnieEkspozycja w ProchowniEkspozycja w Prochowni
Ekspozycja w Prochowni      Ekspozycja w Prochowni       Ekspozycja w Prochowni