Gminne Centrum Kultury

POLECAMY:
Blog "Forty i my"

Klub Strzelecki "KALIBER"

Urząd Gminy Terespol

Jesteśmy na FACEBOOK'u
FACEBOOK
BIP
BIP

Zarząd Klubu Seniora "ZŁOTY WIEK"

W dniu 17.02.2016r. w wyniku tajnego głosowania na nową kadencję Przewodniczącą Klubu została wybrana p. Danuta Szelest.

W skład nowo wybranego Zarządu weszli:
Jadwiga Bryndza  - sekretarz
Elżbieta Gawryluk  - skarbnik
Helena Gurynowicz
Jadwiga Turula
 

Następnie wybrano Komisję Rewizyjną w składzie:
Zdzisława Markowska  - przewodnicząca
Teresa Chuda
Stanisława Pomorska

Z własnej inicjatywy prowadzenia kroniki klubu na nastepną kadencję podjęli się Teresa i Jerzy Chuda.

 

<<< Powrót