Gminne Centrum Kultury

POLECAMY:
Blog "Forty i my"

Klub Strzelecki "KALIBER"

Urząd Gminy Terespol

Jesteśmy na FACEBOOK'u
FACEBOOK
BIP
BIP

Incjatywy podjęte przez Klub Seniora "ZŁOTY WIEK"

W momencie powstania Klubu Seniora utworzyła się wspólnota, w której można podzielić się swoimi pomysłami, spotkać się z koleżankami i kolegami, pomóc sobie w różnych sytuacjach. Od początku seniorzy spotykają się systematycznie raz w tygodniu najpierw cotygodniowo w środę, a od 2013 roku we wtorek. Tych spotkań było przez 5 lat 249.

Organizowane były różne zajęcia takie, jak: warsztaty rękodzieła, kurs komputerowy, gimnastyka rekreacyjna, recytowaliśmy wiersze różnych autorów, swoje własne utwory, nieco później powstał Zespół Śpiewaczy Klubu Seniora. Najpierw uczyliśmy się śpiewać dla własnej przyjemności, układaliśmy nowe słowa do znanych melodii i śpiewaliśmy z przyjemnością, a potem wyszliśmy na zewnątrz; najpierw na majówce, a potem w szkołach i gminie. Uczestniczyliśmy w wielu imprezach i uroczystościach, gdzie śpiewaliśmy piosenki - Dniu Babci i Dziadka, na majówkach w Małaszewiczach i w konkursach. Sukcesem członków Klubu jest wzięcie udziału w ogłoszonym przez GCK Wójta Gminy Terespol Konkursie Pieśni Patriotycznej, w którym zajęliśmy I miejsce ex aequo z Łobaczewem i w  III Noworocznym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Gminnym Centrum Kultury w Kobylanach.

Uroczyście obchodzimy wszystkie jubileusze: 60,70, 80-lecia urodzin, rocznice ślubu, imieniny, święta okazjonalne, takie jak Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Walentynki, Dzień Matki i Dzień Ojca, tłusty czwartek, andrzejki, mikołajki, Dzień Seniora itp.

Nie można  zapomnieć o uroczystych Spotkaniach Opłatkowych z udziałem Wójta Gminy Terespol, Przewodniczącego Rady Gminy, Radnych z Małaszewicz, Dyrektora GOK Koroszczyn i pani sołtys. Przy wspólnym śpiewaniu kolęd łamiemy się opłatkiem i  życzymy wszystkim obecnym,  by z nadzieją i optymizmem mogli patrzeć w przyszłość. Na stole wigilijnym nie brakuje tradycyjnych potraw: barszczu, pierogów, śledzia, sałatki, ryby, grzybów i  ciast, które przygotowują sami seniorzy. Na spotkania te zapraszaliśmy ludzi starszych, samotnych i opuszczonych. Organizowaliśmy też pomoc potrzebującym mieszkańcom naszej miejscowości. Pamiętamy także o Święcie Zmarłych chodziliśmy pieszo i jeździliśmy rowerami na cmentarz i zapalaliśmy znicze pamięci.

Kontynuujemy również tradycję spotkań z ciekawymi ludźmi. Nasi członkowie mieli możliwość brania udziału w różnego rodzaju prelekcjach w naszej siedzibie z terapeutą uzależnień – Tadeuszem Dudzińskim, panią psycholog – Bogumiłą Fedoruk i Anną Mirońską-Kaczmarek, posłem Adamem Abramowiczem, Lekarzem – Mirosławem Zabłockim, Policjantami – Marianem Głuszczukiem, Januszem Drygulskmi i Arkadiuszem Kamińskim  i Danutą Wowczeniuk – Kierownikiem Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych Gminy Terespol i Dorotą Szelest – dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach, Ryszardem Kornelukiem – przedstawicielem firmy Zeppter.

Uczyliśmy się posługiwania komputerem dzięki Pani Dyrektor  Małgorzacie Sowa i Ewie Stawskiej w Zespole Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach. Uczestniczyliśmy również w szkoleniu na temat zagrożeń niesionych przez współczesne nośniki łączności takie, jak telefon komórkowy czy internet.

Organizowaliśmy ciekawe wycieczki np. do  Zalutynia, Grabarki i Białowieży. Zwiedziliśmy najbliższą okolicę na rowerach Neple, Kostomłoty, Kodeń, Koroszczyn.  Braliśmy też udział w wycieczkach organizowanych przez P. Ewę Lipowiecką – sołtys z Chotyłowa i Klub „Srebrny Włos” z Terespola zwiedziliśmy: Kazimierz, Warszawę, Dubeczno z hutą szkła, Ziemię Świętokrzyską, Mrągowo,  Łódź i ziemię Łódzką, Rzeszów i inne miejscowości.

Należy też wspomnieć o współpracy z innymi  stowarzyszeniami. Nawiązany został kontakt z Kołem Aktywnych Kobiet z Łobaczewa Małego, Klubem Seniora „Srebrny Włos” z Terespola, Ludowym Zespołem Śpiewaczym „Dobrynianki” z Dobrynia Dużego i Panią Sołtys Ewą Lipowiecką z Chotyłowa. Dzięki wspólnym corocznym spotkaniom mogliśmy wymienić się pomysłami i doświadczeniami działań na rzecz innych. Udało nam się nawiązać przyjacielskie stosunki, a spotkania nasze były zawsze miłym wydarzeniem. Kilkakrotnie Seniorzy byli zapraszani do nas, np. na zabawy karnawałowe, my z kolei zapraszani byliśmy na uroczystości rocznicowe i zabawy.

Organizowaliśmy też wspólne zabawy na wolnym powietrzu, np. obchody Dni Seniora, Święto pieczonego Ziemniaka z grami i zagadkami o ziemniakach, grill z członkami rodzin i innymi klubami u „Jurków” i Krysi.

<<< Powrót