Gminne Centrum Kultury

POLECAMY:
Blog "Forty i my"

Klub Strzelecki "KALIBER"

Urząd Gminy Terespol

Jesteśmy na FACEBOOK'u
FACEBOOK
BIP
BIP
ODJAZDOWY DZIEŃ DZIECKA - 1 CZERWCA
ZASADY KORZYSTANIA Z BOISKA SPORTOWEGO W KOBYLANACH

Każda osoba korzystająca boiska sportowego obowiązana jest
do zapoznania się z niniejszymi zasadami:

ZASADY KORZYSTANIA Z BOISKA SPORTOWEGO W KOBYLANACH
W OKRESIE PANDEMII KORONAWIRUSA COVID – 19
OBOWIĄZUJĄCE OD 01 CZERWCA 2020R.

1. Administratorem boiska sportowego jest Gminne Centrum Kultury w Kobylanach.

2. Boisko główne przeznaczone jest do prowadzenia treningów piłki nożnej.

3. Od 01 czerwca na boisku może przebywać 22 osoby plus czterech trenerów z wyłączeniem ich obsługi.

4. Dopuszczany jest podział pełnowymiarowego boiska piłkarskiego na 2 części. W razie podzielenia boiska na dwie części, na każdej połowie limit trenujących będzie wynosił 16 zawodników oraz trzech trenerów z wyłączeniem ich obsługi. Musi powstać wtedy też pięciometrowa strefa buforowa.

5. Boisko sportowe dostępne wyłącznie dla klubów sportowych.

6. Z boiska sportowego można korzystać wyłącznie w celu odbycia treningów.

7. Osoby korzystające z obiektu są zobowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt.

8. Należy korzystać z osobistego sprzętu treningowego lub korzystać z sprzętu ogólnodostępnego, który będzie dezynfekowany po każdym użyciu i każdej grupie korzystających.

9. Zabrania się osobom korzystającym z obiektu możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą) znajdujących się w obiekcie „Prochownia” w Kobylanach.

10. Pomiędzy wychodzącymi i wchodzącymi grupami musi zostać zachowany 15 minutowy odstęp.

11. Korzystający z boisk nie muszą zasłaniać nosa i ust maseczką/chustą itp.

12. Rekomendowane jest zachowanie bezpiecznych odstępów pomiędzy ćwiczącymi podczas akty-wności.

13. Korzystający z obiektu zobowiązani są zobowiązani do przestrzegania niniejszych zasad, a w szcze-gólności do poleceń administratora obiektu.

14. Z boiska korzystać mogą wyłącznie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych.

15. Korzystanie z obiektu wymaga wcześniejszej rezerwacji telefonicznej w biurze GCK.

- osoba dokonująca rezerwacji jest odpowiedzialna za całą grupę oraz za przestrzeganie w/w zasad,

- czas każdej rezerwacji jest automatycznie wydłużony o 15 minut – na potrzeby zejścia grupy z boiska i zachowania należytej przerwy między grupami.


ZASADY KORZYSTANIA Z BOISKA „ORLIK” W KOBYLANACH

Każda osoba korzystająca boiska „Orlik” obowiązana jest
do zapoznania się z niniejszymi zasadami:

ZASADY KORZYSTANIA Z BOISKA „ORLIK” W KOBYLANACH
W OKRESIE PANDEMII KORONAWIRUSA COVID – 19
OBOWIĄZUJĄCE OD 01 CZERWCA 2020R.

1. Administratorem boiska „Orlik” w Kobylanach jest Gminne Centrum Kultury.

2. Boisko „Orlik” w Kobylanach - boisko do piłki nożnej będzie udostępniane w godzinach:

- od poniedziałku do soboty: 15:30 – 20:00.

3. Z boiska korzystać mogą wyłącznie grupy zorganizowane - maksymalnie 14 osób na boisku, plus dwóch trenerów (dla grup szkoleniowych). Dzieci do lat 13 mogą korzystać z boiska tylko pod opieką osoby dorosłej, która wliczana jest do grupy 14 osób. Do grupy 14 osób nie wlicza się animatorów.

4. Osoby przebywające na obiekcie mogą korzystać z węzła sanitarnego WC, obowiązuje zakaz korzystania z szatni i pryszniców.

5. Za rzeczy pozostawione na terenie boiska administrator nie odpowiada.

6. Warunkiem korzystania z boiska jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.

7. Korzystający z obiektu mogą korzystać wyłącznie z własnego sprzętu sportowego.

8. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych obiekt będzie nieczynny.

9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa:

- korzystający z obiektu zobowiązani są wchodząc i wychodząc do dezynfekowania dłoni, korzystając z ogólnodostępnego dozownika płynów do dezynfekcji,

- podczas korzystania z boisk i pozostałej części obiektu obowiązuje zachowanie bezpiecznego dystansu między korzystającymi z obiektu – minimum 2 metry,

- korzystający z boiska nie muszą zasłaniać nosa i ust maseczką/chustą itp.

10. Z boiska korzystać mogą wyłącznie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych.

11. Korzystanie z boiska wymaga wcześniejszej rezerwacji telefonicznej u animatora sportu pod nr tel. 501-398-864. Osoba dokonująca rezerwacji jest odpowiedzialna za całą grupę oraz za przestrzeganie w/w zasad.

Czas każdej rezerwacji jest automatycznie wydłużony o 15 minut – na potrzeby zejścia grupy z boiska i zachowania należytej przerwy pomiędzy grupami.


30 LAT SAMORZĄDNOŚCI - wystawa on-line
Konkurs piosenki NIE MA JAK U MAMY
Zasady funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej od dnia 18.05.2020

Kliknij aby powiększyć